’t Zwanenbroekje

Stapsteen ’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, omstreeks 1992 gestart, waarbij landbouwgronden worden omgevormd naar natuur. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap, zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich hier thuis voelen. Het gebied is een onderdeel van de ecologische  verbindingszone door de Ooijpolder tussen de stuwwal bij Nijmegen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal.  ’t Zwanenbroekje werkt samen de Stichting Landschap-Ooijpolder-Groesbeek en  het IVN, vereniging voor natuur en milieu-educatie van het Rijk van Nijmegen.

Pontje bij het Meertje

Pontje bij het Meertje

Moerasgebied in 't Zwanenbroekje

Moerasgebied in ’t Zwanenbroekje

Luchtfoto 't Zwanenbroekje

Luchtfoto ’t Zwanenbroekje