Bereikbaarheid, overzicht  en toegankelijkheid van ‘t Zwanenbroekje

Bereikbaarheid

Per Bus

Neem lijn 80 richting Millingen.  Stap uit in Ubbergen bij halte  “Ubb.Holleweg”. Loop ongeveer 50 meter richting Ubbergen/Beek in de richting van de helling en ga linksaf de Ubbergensdijk in. Aan einde weg, bij de Rijksweg N325 rechtsaf en iets verderop het fietspad volgen wat langs de rijksweg Nijmegen-Kleef loopt. Wandel tot aan de witte voetgangersbrug.

Boven op de brug hebt u een overzicht over het terrein. Rechts ligt een pad in de richting van het kerkje van Persingen, dat is de oostgrens van het terrein.

Schuin tegenover de witte brug begint een openbaar voetpad dat langs de beek loopt naar een pontje over ’t Meertje. Vanaf dit pad heeft u tevens een overzicht van het terrein.

Het gebied zelf is niet vrij toegankelijk.

Per auto.

Vanaf het Trajanusplein Nijmegen richting Beek/Kleve, via de N325 rijden . Bij het kruispunt met verkeerlichten, linksaf  richting Millingen nemen. Na ongeveer 50 meter na het kruispunt een kleine weg linksaf nemen; is een doodlopende landbouwweg, Landbouwweg geheten. Geheel doorrijden tot einde van deze weg.

Per fiets

Vanaf het Trajanusplein richting Beek/Kleve, via N325. Door fietsen tot de witte brug over de N325. Hier de fiets stallen en de witte brug over steken. Na de brug linksaf de landbouwweg volgen tot het einde van deze weg.

Of alternatief:

De N325 volgen tot kruispunt met verkeerlichten, linksaf  richting Millingen nemen. Na ongeveer 50 meter een kleine weg linksaf nemen; is een doodlopende weg. Geheel doorrijden tot einde van deze weg.

't Zwanenbroekje tussen rijksweg N325 en 't Meertje

Rechts een deel van de topografische kaart 40D.

’t Zwanenbroekje ligt tussen de Rijksweg N325  en ’t Meertje. Westelijk vanaf de hoek waar ’t Meertje de Rijksweg nadert en oostelijk tot aan de denkbeeldige lijn van de Rijksweg naar Persingen.

Hieronder : voetgangersbrug De Springplank en ’t Zwanenbroekje.

foto: Flora-fauna werkgroep Gelderse Poort

 

 

 

 

foto Flora-fauna-werkgroep Gelderse Poort: witte voetgangersbrug Sprinkplank en 't Zwanenbroekjeen

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van het terrein           

Boven op de witte voetgangersbrug kunt u het terrein van ’t Zwanenbroekje overzien. Rechts ziet u een pad, dat van de landbouwweg naar in de richting van het kerkje van Persingen loopt. Dit kerkje ligt aan de overkant van ’t Meertje ook wel het Meer genoemd. Dit pad is de oostelijke grens van ’t Zwanenbroekje.

Schuin links tegenover de witte voetgangersbrug begint een wandelpad beginnen dat langs een beek voert.  Deze is in 2003 gegraven. Zij voert het water uit de beken op de stuwwal en het hemelwater van Beek naar het Meer.

Vlak voor deze beek gaat u het gebied in over het dijkje langs het water. Dit wandelpad, is openbaar toegankelijk. Ook vanaf dit hoger gelegen dijkje kunt u het gebied goed overzien. Verderop ziet u één van de vistrappen in het gebied. Aan het eind is er een brug over de beek.

Deze steekt u over en volgt het pad langs het Meer tot aan het in 2006 geopende trekpontje. Hier kunt u desgewenst overvaren naar de Dijkgraaf van Wijckweg in de Ooijpolder.

Toegankelijkheid

Het kwetsbare kerngebied van ‘t Zwanenbroekje zelf is alleen onder begeleiding toegankelijk.

Inlichtingen  ghberg@gmail.com

Voor een zelfstandige wandeling rondom het gebied: zie onderstaande publicatie:

wandeling door natuurgebied ’t Zwanenbroekje_ van pontveer naar voetgangersbrug