Beheer van ‘t Zwanenbroekje

Vanaf 1 januari 2017 is het beheer van ’t Zwanenbroekje overgedragen aan de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek(SLOG). Hiervoor is een overeenkomst voor  de periode 2017 – 2022 gesloten en is een beheerplan vastgesteld. De inzet van vrijwilligers vindt plaats binnen het kader van dit beheerplan.

Contactpersoon voor het beheer namens de stichting is Ferdinand ter Schure; e-mail: f.terschure@planet.nl

Voor informatie over het vrijwilligerswerk, neemt u contact op via e-mail met: Hans Maertens; e-mail: jd.maertens@gmail.com

Voor rondleidingen, excursies  en  educatie neem contact op via e-mail met:

Gerben van den Berg; e-mail: ghberg@gmail.com

Jaaroverzicht beheer 2017:  jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2017