Beheer van ‘t Zwanenbroekje

Vanaf 1 januari 2017 is het beheer van ’t Zwanenbroekje overgedragen aan de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek(SLOG). Hiervoor is een overeenkomst voor  de periode 2017 – 2022 gesloten en is een beheerplan vastgesteld. De inzet van vrijwilligers vindt plaats binnen het kader van dit beheerplan.

Contactpersoon voor het beheer namens de stichting is Ferdinand ter Schure; e-mail: f.terschure@planet.nl

Voor informatie over het vrijwilligerswerk, of willen meewerken: vul het contactformulier in. Zie onder contact. 

Voor rondleidingen, excursies  en  educatie vul het contactformulier in of neem contact op via e-mail met:

Gerben van den Berg; e-mail: ghberg@gmail.com

Jaarverslagen en beheeroverzichten:

 jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2017

20180214 jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2018

20191231 Jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2019

20200000 jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2020

jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2021

jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2022

jaaroverzicht ’t Zwanenbroekje 2023