U kunt op meerdere wijze bijdragen aan de ontwikkeling van ’t Zwanenbroekje.

Allereerst door als vrijwilliger mee te helpen bij de vele werkzaamheden die gedurende het jaar nodig zijn. Raadpleeg daarvoor het submenu Vrijwilligers onder Over ons.

Maar ook een financiële bijdrage is van harte welkom.

Bijdragen in de kosten van ’t Zwanenbroekje

Stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje

De kosten van inrichting en beheer van het natuurgebied kunnen deels bestreden worden uit regelingen, die de overheid heeft ingesteld. Er zijn echter ook uitgaven nodig die niet worden vergoed, zoals voor herstelmaatregelen, ad hocmaatregelen en gereedschappen. Om deze kosten te dragen,  is de Stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje opgericht, KvK Centraal Gelderland 09173778.

Wie hierin wil participeren kan een bijdrage storten op het IBANnummer : NL80 RABO 0127 9607 24  van Rabobank- Rijk van Nijmegen. Inlichtingen bij marionluijten@gmail.com

De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Daarom: voor een eenmalige of periodieke donatie aan ’t Zwanenbroekje?

Rekeningnummer-IBAN: NL80 RABO 0127 9607 24 ten name van Stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje, Rabobank rijk van Nijmegen

Nadere ANBI informatie m.b.t. de Stg Vrienden van ’t Zwanenbroekje: zie onderstaande bestanden:

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VANstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol

Jaarverslag2020-kopie

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol-corr