Vogels

Regelmatig werden de vogels in ’t Zwanenbroekje geïnventariseerd door Peter Eekelder-SOVON.

Zie de onderstaande lijsten met waargenomen vogelsoorten:

Vogelwaarnemingen ’t Zwanenbroekje 2010

Vogelwaarnemingen ’t Zwanenbroekje 2011

Vogelwaarnemingen ’t Zwanenbroekje 2012

Planten 

Waarnemingen door de plantenwerkgroep van de KNNV-afd. Rijk van Nijmegen in 2006, 2012, 2014 en 2022 onder leiding van Gerard Dirkse en Sophie Hochstenbach; zie onderstaande tabellen.

2006:

PlantenlijstA 20060628 zwanenbr

PlantenlijstB 20060628 zwanenbr

2012

Zwanenbroekje KNNV-plwgr- 2012

2014

Inventarisatie graslanden en laagten KNNV plwgr 20-8-2014

2022

Op 3 augustus werd de planten van een deel van het gebied vooral 5e Spreeheuvel door de Plantenwerkgroep KNNV-Nijmegen onder leiding van Gerard Dirkse en Sophie Hochstenbach geïnventariseerd.

20220803_plantenlijst-17_Zwanenbroekje

2023

In 2023 en de jaren ervoor zijn de planten van de graslanden weer geïnventariseerd door Ben Polman.

1 Overzicht planten graslanden 2011-2013 -2015-2017-2019-2021-2023

Onderzoek van de moerasvegetaties in 2022:

In 2020 zijn de planten geïnventariseerd van de moerasgebieden, de beken , de poelen en de laagten in de weilanden door Ben Polman. De inventarisaties van 2010, 2012, 2014 , 2016, 2018 en 2020 zijn in de tabel verwerkt.

1 Plantenlijst moerasgebieden 2022

 

 

Overige waarnemingen

Diverse insecten en andere ongewervelden, onderzoek in juli 2015, juli 2016, juli 2017

Geleedpotigen gezien tijdens twee avonden in het Zwanenbroekje

2016-insecten-en-slakken-gezien-tijdens-twee-avonden-in-het-zwanenbroekje-2016-harm-alberts

Geleedpotigen gezien in ’t Zwanenbroekje juni 2017

Sprinkhanen:In 2012 werden diverse soorten sprinkhanen waargenomen door Peter Eekelder

Sprinkhanen 2012

De Vlinderstichting_SNL-monitoring naar dagvlinders, libellen en sprinkhanen, 2017

’t Zwanenbroekje is te vinden in par. 4.17, pag 46 ev, afbeelding 17b

Rapport SNL-monitoring Gelderland 2017 – LR

Vissen

Vissoortenwaarnemingen in de twee beken van ’t Zwnenbroekje

De otter

Na 50 jaar is de otter waargenomen in de Gelders Poort in de Ooij.  De  Flora- en Faunawerkgroep heeft een cameraval te geplaatst. Zie de opnames op youtube..

https://www.youtube.com/watch?v=_Bv7mn16u48

https://www.youtube.com/watch?v=DcqxM6BHCY8