In 2010 zijn de vegetaties van de moerasgebieden, de poelen en enkele natte gebieden in ’t Zwanenbroekje onderzocht. Het gehele verslag zie: Zwanenbroekje moerasvegetaties -A 2010

In 2011 hebben eerste jaarsstudenten van de opleiding HAS-EcoXperience ’s onderzocht in hoeverre de afwezigheid van bemesting en begrazing de vegetaties in de graslanden hebben beïnvloed; zie:

Graslandonderzoek invloed van begrazing in Zwanenbroekje EcoXperience 2011

In 2012 hebben eerste jaarsstudenten van de opleiding HAS-EcoXperience ’s Hertogenbosch de macrofauna in enkele wateren in het gebied onderzocht.

Voor het verslag zie: Macrofauna-onderzoek-HASstudenten- EcoXperience – 2012