Vrienden van ’t Zwanenbroekje

 

De kosten van inrichting en beheer van het natuurgebied kunnen deels bestreden worden uit regelingen, die de overheid heeft ingesteld. Veel werk wordt verzet door vrijwilligers. Om de kosten te dragen, die niet vergoed worden, is de Stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje opgericht, KvK Centraal Gelderland 09173778.

Wie hierin wil participeren kan een bijdrage storten op het IBANnummer: NL80 RABO 0127 9607 24 van Rabobank Rijk van Nijmegen. Inlichtingen bij j.h.swarte@hetnet.nl. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI informatie m.b.t. Stg Vrienden van ‘t Zwanenbroekje; zie onderstaande bestanden:

Informatie mbt Stg Vrienden van ‘t Zwanenbroekje conform ANBI 2012

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN

Jaarverslag 2012 Stg Vrienden van ‘t Zwanenbroekje