-Vrijwilligers

Op dinsdag werken we met een vaste groep vrijwilligers.

Wie een keer of vaker op dinsdag mee wil doen neme contact op met

jd.maertens@chello.nl

De leden van de werkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IVN, afdeling Rijk van Nijmegen van het IVN-Rijk van Nijmegen komen tweemaal  per jaar diverse werkzaamheden uitvoeren.

Voor informatie over het IVN, afdeling Rijk van Nijmegen ga naar:

www.ivn-nijmegen.nl

Verder werken incidenteel ook andere groepen mee, bijvoorbeeld tijdens de nationale vrijwilligersdag( NL-doet) in maart en door bedrijven of verenigingen die op  een personeelsdag of teambuildingsactiviteit de handen uit de mouw willen steken. Wie hiervoor belangstelling heeft kan contact opnemen met Gerben van den Berg, via: ghberg@gmail.com

In 2019  waren de vaste vrijwilligers: Gerben van den Berg, Bas Janssen, Geerten de Jong, Chris Kersten, Marion Luijten, Hans Maertens, Henri Nijkamp, Maria Ploegmakers, Ben Polman, Margo Schellekens, Jos Swarte, Pieter de Vlieger, Sjaak van der Vlist